ചതി മനസ്സിലാക്കിയ ദിലീപ് ചെയ്തത്|Dileep|Kavya|ArrestSyamala|Property|Business|Gurmeeth|Asianet|News|